Prapa
Information Svenska Tiedotteet suomeksi Information in English Informationen in deutscher Sprache Informacije na srpskom Wiecej informacji More information Türkçe bilgi
Ne nuk mund të kontaktohet me telefon kur aktivitetet tona të përditshme kërkojnë punët tjera nga ne. Megjithatë, ne jemi gjithmonë të kontaktohet përmes postës elektronike dhe për të marrë mesazhin tuaj pavarësisht nga dita dhe koha. Ne nuk mund të ju garantojnë një përgjigje.

Nëse keni pyetje të përgjithshme apo shqetësime në lidhje me X-rrezeve apo teste, ju mund të lexoni informacione, pyetje dhe përgjigje në faqet tona [Këshillimi], [Metodë] ose [Përgatitjet].

Për ndryshimin e një emërimeve, anulimi i një provim, kërkoni përgjigje në një provim, ju nuk mund ta bëni këtë këtu!
Telefononi Centrali telefonik për Spitalin Helsingborg 042-4061000 për lidhjen e mëtejshëm të thirrjes suaj.

Konfidencialiteti i të dhënave të mbuluara informacionit, të dhënat personale, ekstrakte nga revista apo gjëra të tjera që mund të jenë përgjegjës për të kufizuar privatësinë tuaj nuk duhet të dërgohen me e-mail?

Personale Röntgen Helsingborg