Tillbaka
Röntgen Helsingborg har haft denna egna informationsplats för patienter, remittenter, vårdpersonal och allmänheten på Internet sedan Januari 1998.
Vi anser att denna sajt utgör ett viktigt verktyg i vårt vårdarbete där patienten hela tiden befinner sig i centrum.

Enligt sjukvårdslagen har en patient rätt att få begriplig information av sin vårdgivare om sitt hälsotillstånd, undersökningar, behandlingar, mm.

Vår målsättning är att patienter ska vara väl förberedda inför en röntgenundersökning. Detta ger en trygghet för patienten som får mer kunskap och inblick i den procedur som ett besök på röntgen innebär vilket sedan ska resultera i en diagnos.
En välinformerad patient ger oftast en bra genomförd undersökning för såväl patienten själv som för personalen.

Vi som är sysselsatta med denna webbplats är alla verksamma inom en röntgenavdelning. Detta betyder att vi har kompetens för den information vi ger dig här.