Vie informacija
Radiologiju u Helsingborg imali ovu sopstveni informacioni sajt za pacijente, preporuke , zdravstvenih profesionalaca i javnosti na Internetu od januara 1998 godine.
Verujemo da ovaj sajt je važno oruđe u našem radu ustanove u kojoj pacijent sve vreme su u centru.

Prema Zakonu o nega zakonu , pacijent ima pravo da dobije sveobuhvatne informacije od konsultuju sa lekarom o sopstvenom zdravlju, preglede, lečenje, itd.

Naš cilj je da će naši pacijenti biti dobro pripremljen pred Ks-zraka istrage. To obezbeđuje sigurnost za pacijenta koji prima više znanja i uvid u duge procedure koja poseta radiologije znači što onda će rezultirati u dijagnozi.
Informisani pacijent obično daje dobar pregled, kako za pacijenta i za naše strane.

Mi koji su uključeni u ovom sajtu su sve aktivniji u odeljenju za radiologiju Northvest Skane. To znači da imaju visoku kompetentnost informacijama koje smo vam dali ovde.