Përsëri
Radiologjia në Helsingborg kanë pasur këtë faqe vet informacioni për pacientët, referime, profesionistët shëndetësor dhe publikun në internet që nga janari më 1998.
Ne besojmë se kjo faqe është një mjet i rëndësishëm në punën tonë të kujdesit në të cilin pacienti gjithë kohën janë në qendër.
Sipas ligjit Care Akti, një pacient ka të drejtë të marrë informacion të kuptueshme nga ofruesi i tyre të kujdesit shëndetësor në lidhje me shëndetin e tyre, provimet, trajtimet, etj.

Qëllimi ynë është që pacientët tanë do të jenë të përgatitur mirë para një hetim X-ray. Kjo ofron siguri për pacientin që merr më shumë njohuri dhe depërtim në procedurën e gjatë se një vizitë në radiologji do të thotë i cili më pas do të rezultojë në një diagnozë.
Një pacient i informuar zakonisht jep një studim të mirë, si për pacientin dhe për pjesën tonë.
Ne të cilët janë të përfshirë në këtë website janë të gjithë aktivë në departamentin e radiologji e Northwest Skåne. Kjo do të thotë ne kemi kompetencë të lartë të informacionit të ju japim këtu.