Tillbaka
Mer information
För dig som har svårt med det svenska språket har vi lagt till översättning från Google (Translater). Du kan själv välja språk på de olika delarna av vår webb. Det finns flaggor på de sidor där man kan välja annat språk.
Vi har delat upp vår webbplats i 5 separata delar.
Undersökningar och metoder METOD - visar hur undersökningarna går till. Hur bilderna ser ut vid de olika undersökningarna, mm. Rådgivning RÅDGIVNING - är vår omfattande rådgivning. Här kan du skicka in frågor om röntgen till oss.
Förberedelser FÖRBEREDELSER - beskriver de olika förberedelserna som ibland måste till inför en röntgenundersökning. Bildarkiv BILDARKIV - är vårt bildarkiv med röntgenbilder, bilder på utrustning, tillbehör...
Anatomi ANATOMI - innehåller ett anatomiskt lexikon.