Përsëri
Më shumë informacion
Për ata që kanë vështirësi me gjuhën suedeze, kemi shtuar përkthime nga Google (përkthyeshme). Ju mund të zgjidhni gjuhën në seksione të ndryshme të faqes sonë të internetit. Nuk janë flamuj në faqet ku ju mund të zgjidhni vetë ose një gjuhë tjetër tuaj.
Studime dhe metodat Metodë sondazhet tregojnë se sa të ndryshme janë bërë. Si imazhet shfaqen në anketat e ndryshme, etj. Këshillimi Këshillimi është shërbimet tona të gjera këshilluese. Këtu ju mund të paraqesë pyetje për radiologji për ne për përgjigje.
Përgatitjet Përgatitjet përshkruan përgatitjen e cila nganjëherë duhet të bëhet para një provim X-ray. Image Arkivi Image Arkivi është arkivi ynë imazhi me X-rrezeve foto, pajisje, pajisje...
Fjalor anatomike ANATOMI përmban një fjalor anatomike.